I invite you to listen to and buy my songs, after all, the Composer must also live from something :)
This is Here

Zapraszam do odsłuchania i kupienia moich utworów, przecież Kompozytor też musi z czegoś żyć :)
To jest tutaj

And HERE we have electronic music :)

A TUTAJ mamy muzykę elektroniczną :)